Broson Wheels

Snäckvirvelvinschar

Broson Wheels – snäckvaxladevinscharApplikationer med behov av säkerhet och kontrollerade förflyttningar av laster kan möjliggöras med D-L snäckväxelvinschar. I tabellen nedan kan Ert lastbehov jämföras med lyftkapaciteten för att bestämma rätt vinsch. Trumman stannar automatiskt när vevningen avstannar. Därmed finns inget frihjulsläge och ingen speciell mekanism för att stoppa trummans rörelse. Denna konstruktion gör dessa vinschar lämpliga för t.ex. båtdävertar och höj-/sänkbara kölar för segelbåtar. Snäckväxelvinschar kräver ingen minimum-belastning för att fungera. Alla D-L snäckväxelvinschar är tillverkade för allmänna drag och lyftoperationer. De är ej avsedda att användas för lyft eller förflyttning av männinskor, eller att bära laster över områden där människor vistas.
Samtliga snäckväxelvinschar är CE-märkta enligt Maskindirektivets norm 89/392/EEC

8 modeller från 680 till 900 kg.

Modell Benämning Lyft-
kapacitet
(Lbs/Kg)
Navets
diam.
Ut-växling
drev
Hand-tagets
längd
Ut-växling
kraft
Wire diam./
trummans
kapacitet
02800 WG1500 Normal trumma/vev 1500 680 1,5″ 30:1 7″ 240 1/4″x23′
02801 WG1500LD Normal trumma/ögla 1500 680 1,5″ 30:1 1/4″x23′
02802 WG1500SR Delad trumma/vev 1500 680 1,5″ 30:1 7″ 240 1/4″x23′ (11,5′ per sida)
02803 WG1500SRLD Delad trumma/ögla 1500 680 1,5″ 30:1 1/4″x23′ (11,5′ per sida)
02804 WG2000 Normal trumma/vev 2000 900 1,5″ 40:1 7″ 314 9/32″x39′
02805 WG2000LD Normal trumma/ögla 2000 900 1,5″ 40:1 9/32″x39′
02806 WG2000SR Delad trumma/vev 2000 900 1,5″ 40:1 7″ 314 9/32″x39′ (19′ per sida)
02807 WG2000SRLD Delad trumma/ögla 2000 900 1,5″ 40:1 9/32″x39′ (19′ per sida)

Kapaciteten baseras på direkt lyft med ett varv wire på trumman. Kapaciteten reduceras när wiren lindas upp på trumman.

Ej för förflyttning av människor.