Broson Wheels

Bromsande Vinschar

Broson Wheels – vinsch_bromsadeVinschar med självaktiverande friktionsbroms som håller lasten vid höjning och sänkning. Med dubbel spärrfjäder för extra säkerhet. I nedanstående tabell kan Ert lastbehov jämföras med lyftkapaciteten för att bestämma rätt vinsch. Samtliga bromsade vinschar är CE-märkta enligt Maskindirektivets norm 89/392/EEC. Vinscharna är behandlade med D-L’s ytbehandling ULTRASEAL™ och försedda med svart trumma. Uppfyller även den tyska säkerhetsstandarden GS.- 7 modeller från 363 till 1136 kg.

Art.nr Modell Lyft- kapacitet (Lbs/Kg) Min. last (Kg) Navets diam. (mm) Ut-växling drev Hand-tagets längd (mm) Ut-växling kraft Storlek på botten-platten (mm) Trummans kapacitet (m) / wire diam. (mm)
Medium 08053 DLB800AG 800 363 34 47 4,5:1 178 31,0 130X100 23,8/4
08054 DLB1200AG 1200 545 34 64 5,5:1 238 28,8 130×100 15,2/5
08055 DLB1500AG 1500 681 34 64 5,5:1 305 38,8 140×120 15,2/6
08059 DLB2000AG 2000 909 34 64 17:1 238 114,6 180×183 10,5/7
Tung 708030 08056 B1200G 1200 545 34 64 4:1 240 37,1 160×90 14,9/4
708042 08057 B1502G 1500 681 136 64 6:1 240 55,1 180×90 11,6/5
708110 08058 B2503G 2500 1136 226 79 12:1 240 88,1 260×130 8,5/8
708120 08060 B3503B 3500 1588 227 79 18,75:1 240 134 240×130 10,1/9

Ej för förflyttning av människor.

Kapacitet vid rullande last

Samtliga beräkningar är baserade på wire L=4,5 m och 10% friktion. Kapaciteten reduceras när wiren lindas upp på trumman. Notera 5% lutning motsvarar ca 0,5 m. höjd på en sträcka av ca 10 m.

Modell Lutning Vertikal lyftkapa- citet (Lbs/Kg)
5% (3°) Lbs/Kg 10% (6°) Lbs/Kg 20% (11°) Lbs/Kg 30% (17°) Lbs/Kg 50% (26°) Lbs/Kg 70% (35°) Lbs/Kg
Medium 08053 DLB800AG 5280 2400 4000 1818 2720 1236 2080 945 1440 655 1200 545 800 363
08054 DLB1200AG 7920 3600 6000 2727 4080 1855 3120 1418 2160 982 1800 818 1200 545
08055 DLB1500AG 9900 4500 7500 3409 5100 2318 3900 1772 2700 1227 2250 1022 1500 682
08059 DLB2000AG 13200 6000 10000 4545 6800 3090 5200 2364 3600 1636 3000 1364 2000 909
Tung 08056 B1200G 7920 3600 6000 2727 4080 1855 3120 1418 2160 982 1800 818 1200 545
08057 B1502G 9900 4500 7500 3409 5100 2318 3900 1772 2700 1227 2250 1022 1500 682
08058 B2503G 16500 7500 12500 5682 8500 3864 6500 2955 4500 2045 3750 1705 2500 1136