Broson Wheels

Manuella vinschar

Broson Wheels – vinsch manuellaSamtliga D-L, manuella vinschar är tillverkade för allmänna drag- och lyftoperationer.

I nedanstående tabell kan Ert lastbehov jämnföras med lyftkapaciteten för att bestämma rätt vinsch.

Samtliga manuella vinschar är CE-märkta enligt Maskindirektivets norm 89/39/EEC. Vinscharna är behandlade med D-L’s ytbehandling ULTRASEA.

– 7 modeller från 272 till 818 kg med en utväxling och en enkel växel.

– 5 modeller från 818 till 1590 kg med två utväxlingar och dubbel växel. Handbroms är standard på modellerna DL2500B och DL3500B.

– Samtliga manuella vinschar kan förses med både band och wire.

OBSERVERA: Alla manuella vinschar har trumma med frihjulsläge när spärren är i neutralt eller reverserande läge. Bromsade rekommenderas när fara kan uppstå för rusande last.

Art.nr Modell Lyft-
kapacitet
(Lbs/Kg)
Navets-
diam.
(mm)
Ut-
växlingdrev
Hand-
tagets
längd (mm)
Ut-
växlingkraft
Storlek på
botten-
platten(mm)
Trummans-
kapacitet(m)
/wire diam. (mm)
Band-
längd(m)
Standard 02812 DL600 600 272 16 3,2:1 178 57 100×90 22,3/4 4,6
708010 02796 DL900 900 363 16 3,2:1 178 55 100×90 13,7/5 4,6
708020 02797 DL1100 1100 454 22 3,9:1 178 51 130×90 23,8/5 7,5
Medium 02798 DL1302 1300 545 22 4,5:1 178 58 130×90 12,8/6 7,5
708040 02817 DL1402 1400 636 22 4,5:1 241 76 130×90 12,8/6 7,5
02818 DL1602 1600 727 28 5,5:1 241 76 130×90 19/6 9
02819 DL1802 1800 818 28 5,5:1 241 74 140×120 17,7/7 9
Tung 708060 02799 DL1800 1800 818 28 10,5:15,5:1 241 142 140×120 17,7/7 9
02820 DL2000 2000 909 28 12,5:15,5:1 241 169 150X120 17,7/7 9
708100 02821 DL2500 2500 1136 28 17:15,5:1 241 225 180X130 14,9/8 10
02810 DL2500B 2500 1136 28 17:15,5:1 241 225 180×130 14,9/8 10
06562 DL3500B 3500 1590 33 12:16:1 212 119 220×140 11,2/9 10

Ej för förflyttning av människor.

KAPACITET VID RULLANDE LAST

Samtliga beräkningar är baserade på wire L=4,5 m och 10% friktion. Kapaciteten reduceras när wiren lindas upp på trumman.

Notera 5% lutning motsvarar en höjd på 0,5 m på en sträcka av 10 m.

Modell Lutning Vertikallyft-
kapacitet
(Lbs/Kg)
5%
(3°)
Lbs/Kg
10%
(6°)
Lbs/Kg
20%
(11°)
Lbs/Kg
30%
(17°)
Lbs/Kg
50%
(26°)
Lbs/Kg
70%
(35°)
Lbs/Kg
Standard 02812 DL600 3960 1800 3000 1364 2040 927 1560 709 1080 491 900 409 600 272
02796 DL900 5940 2700 4500 2045 3060 1390 2340 1064 1620 736 1350 614 900 409
02797 DL1100 7260 3300 5500 2500 3740 1700 2860 1300 1980 900 1649 750 1100 500
Medium 02798 DL1302 8580 3900 6500 2955 4420 2009 3380 1536 2340 1064 1950 886 1300 590
02817 DL1402 9240 4200 700 3182 4760 2164 3640 1655 2520 1145 2100 955 1400 636
02818 DL1602 10560 4800 8000 3636 5440 2472 4160 1890 2880 1309 2400 1090 1600 727
02819 DL1802 11880 5400 9000 4090 6120 2782 4680 2127 3240 1427 2700 1227 1800 818
Tung 02799 DL1800 11880 5400 9000 4090 6120 2782 4680 2127 3240 1427 2700 1227 1800 818
02820 DL2000 13200 6000 10000 4545 6800 3090 5200 2364 3600 1636 3000 1364 2000 909
02821 DL2500 16500 7500 12500 5682 8500 3864 6500 2955 4500 2045 3750 1705 2500 1136
02810 DL2500B 16500 7500 12500 5682 8500 3864 6500 2955 4500 2045 3750 1705 2500 1136
06562 DL3500B 23100 10500 17500 7955 11900 5409 9100 4136 6300 2864 5250 2386 3500 1590