Broson Wheels – Kvalitet och miljö

Kvalitet & Miljö

För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi därför på ett systematiskt sätt med både kvalitet och miljö för att uppnå ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Broson sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001 och sedan 2013 är vi även certifierade enligt ISO 14001.”

Broson har enligt certifieringarna en god kontroll över de miljö- och kvalitetsfrågor som är aktuella inom vår verksamhet, men det viktigaste är ändå det kvalitets- och miljötänk som medarbetarna har i vardagen.