Broson Wheels

Range of tyres

Art.no Description
4920154 GRÅDÄCK 200-50/2 HF 207 Rille DURO TT (8×2) Rille
4920155 GRÅDÄCK 200-50/2 C 968 Block CHENG SHIN TT (8×2) Block
4920156 GRÅDÄCK 2.50-3/4 HF 207 Rille DURO TT (2.10×65) Rille
4920157 GRÅDÄCK 2.80/2.50-4/4 HF 215 Trailer DURO TT Trailer
4920158 GRÅDÄCK 3.00-4/4 HF 207 Rille DURO TT (260×85) Rille
4920159 GRÅDÄCK 3.00-4/4 HF 210 Block DURO TT (260×85) Block
4920160 GRÅDÄCK 3.00-4/4 DI 4002 Kla